Ons werk

Zondagscholen

Het werk van Shelter is begonnen met 1 zondagsschool, waar de eerste keer ongeveer 8 kinderen waren. Inmiddels zijn er elk weekend meerdere zondagsscholen waar honderden kinderen komen! Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd, zoals voetbalcompetities, naailessen voor de meisjes, een kamp naar de zee en een groot kerstfeest waar alle kinderen van de zondagsscholen bij elkaar komen.

Door het geven van zondagsscholen weet de Shelter per week veel kinderen te bereiken. Door het evangelie te brengen komen ze in contact met gezinnen die in moeilijke situaties leven. Ze ondersteunen ze waar mogelijk met raad en daad, eten, kleding en gezondheidszorg.

De kinderen in de omgeving van Kriel leven vaak in slechte omstandigheden. De Shelter wil de kinderen een voorbeeld geven en laten zien dat het leven waarde heeft, door God's liefde te laten zien.

Kindertehuis

Door het zondagsschool werk werd steeds duidelijker dat er kinderen waren die aan hun lot werden overgelaten en dat er ouders waren die niet voor hun kinderen konden zorgen. De Shelter startte een kindertehuis, welke nu open is voor ieder kind dat hulp nodig heeft. In het tehuis werken fulltime medewerkers van de lokale bevolking, die betaald worden door Shelter Ministries.

Er wonen zo'n 20 à 30 kinderen in het kindertehuis in de leeftijdsgroep van 0 tot ongeveer18 jaar. De kinderen krijgen onderdak, eten, een slaapplek, onderwijs, extra huiswerkbegeleiding en een plek om kind te zijn. 

Door een stabiele thuissituatie die we de kinderen proberen te geven, kunnen ze het vaak traumatische verleden verwerken en grotendeels achter zich laten. De kinderen krijgen een goede opleiding en daarmee de kans op een betere toekomst.

Jeugdcentra

De jeugd rondom Kriel heeft niet veel plekken waar ze na schooltijd terecht kunnen. In de jeugdcentra is er ruimte voor ontspanning, hulp voor het huiswerk en kunnen ze terecht voor een luisterend oor en advies. 

Ook worden er jeugdavonden gehouden in de jeugdcentra. Het is een plek waar de jeugd veilig kan zijn, waar ze lol kunnen hebben, waar ze elkaar en God kunnen ontmoeten en waar ze bemoedigd worden om door te gaan. 

Kleuterschool

Veel kinderen komen met een achterstand op school, doordat ouders een kleuterschool of het vervoer ernaartoe niet kunnen betalen. Vooral het leren van de Engels taal is belangrijk, omdat op de meeste scholen Engels de voertaal is en wordt ‘verwacht’ dat alle kinderen dit kunnen volgen.

De Shelter probeert hierin te ondersteunen met de kleuterschool welke is opgericht in het jeugdcentrum in Kriel. Hier werken vrouwen van de lokale bevolking. Tevens zijn er jaarlijks ouderavonden en kunnen de ouders altijd met hun vragen terecht bij de leerkracht. 

Een recent filmpje over de Shelter Ministries 


 

Overig

Bijbelstudie

We geven bijbelstudies om mensen meer te leren over de beginselen het christelijke geloof. Het geloof van veel Zuid-Afrikanen is een mengelmoes van het christendom en de verering van voorvaderen. Door de voorvadervering zijn de invloeden van medicijnmannen (Sangoma’s) nog steeds erg groot. Dit zorgt ervoor dat veel taboes, onder andere over aids, doorleven onder de bevolking. 

Trainen van leiders

Het werk blijft groeien en er is altijd veel behoefte aan ondersteuning. Hiervoor trainen we een groep oudere jeugd om mee te gaan werken binnen de Shelter. We zijn zeer dankbaar dat God ons werk zegent met deze jeugd. Zij kennen de achtergrond van de kinderen beter dan wie dan ook, waardoor steeds meer kinderen bereikt worden.